Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 30. srpna 2010

 1. OV bere na vědomí:
  • Politickou informaci a informaci o jednání PKV a KV přednesenou Jaroslavem Hrubým
  • Seznam obcí, kde KDU-ČSL staví kandidátku do komunálních voleb
 
 1. OV schvaluje:
  • Přijetí nových členů
 
 1. OV navrhuje:
  • Program okresní konference
  • Okresní konferenci jednací a volební řád
  • na funkci předsedy KV  Štěpána Komárka
  • na funkci předsedy OV Jaroslava Hrubého

  Horác č. 20

  Právě vychází 20 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

  1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
  2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

  Jednání OV KDU-ČSL Třebíč

  Jednání okresního výboru KDU-ČSL Třebíč se uskuteční v pondělí 30.8.2010 od 17:30 hodin v zasedací místnosti okresní kanceláře KDU-ČSL v Třebíči.
   
  Program:
  1.Informace z PKV a KV - Hrubý, Komárek, Karas
  2. Příprava okresní konference - termín konání, program
  3. Příprava komunálních voleb - informace všech členů OV z příprav komunálních voleb v jejich patronátních obcích
  4. Různé
   

  Okresní konference

  V pátek 10. září 2010 ve 16:00 hodin odpoledne se koná Okresní konference KDU-ČSL Třebíč. Místem jednání je tradičně Lidový Dům v Jaroměřicích nad Rokytnou.
   
  Jednání okresní konference bude tentokrát mírně odlišné. Zúčastnit se mohou všichni členové KDU-ČSL z okresu Třebíč, kteří mají o účast zájem. Blíží se mimořádný volební sjezd a příležitost zúčastit se změn v naší politické straně dostane každý. Hlasovací právo budou mít ale pouze platní delegáti okresní konference. Ostatní se zúčastní jako hosté. Každý z účastníků okresní konference zaplatí u prezence konferenční příspěvek ve výši 50 Kč, který bude použit na úhradu nákladů na sál a občerstvení. Prosíme všechny, kteří se budou chtít zúčastnit okresní konference a nebudou delegáty konference, aby svoji účast nahlásili do konce srpna na okresní kancelář.

  Doplňující informace k podávání kandidátek do komunálních voleb

  Většinu informací o způsobu podávání kandidátních listin do letošních komunálních voleb najdete na http://www.kdutrebicsko.cz/informace-o-podzimnich-volbach-do-zastupitel…. Na základě některých dotazů doplňujeme tyto informace.
  Věk kandidátů na podávané listině se uvádí ke dni podání kandidátky. To znamená, že kandidát mající ke dni podání kandidátky 29 let, ale v den voleb mu bude již 30 let, má na kandidátní listině uveden věk 29. Volební lístky budou samozřejmě vytištěny s upraveným věkem kandidáta ke dni voleb.

  Jednání OV KDU-ČSL Třebíč

  Jednání okresního výboru KDU-ČSL Třebíč se uskuteční v pondělí 2.8.2010 od 17:30 hodin v zasedací místnosti okresní kanceláře KDU-ČSL v Třebíči.
   
  Program:
  1.Informace z PKV a KV - Hrubý, Komárek, Karas
  2. Příprava okresní konference - termín konání, program
  3. Příprava komunálních voleb - informace všech členů OV z příprav komunálních voleb v jejich patronátních obcích
  4. Různé

  Naše webové stránky nyní mají verzi i pro mobilní telefony

  V souvislosti se stále rostoucí oblibou "chytrých" mobilních telefonů umožňující i prohlížení webových stránek, roste potřeba optimalizovaných webových stránkek pro tyto telefony. Proto vám přinášíme i verzi vhodnou pro prohlížení našeho webu na display mobilního telefonu. Nejde o nový web, ale pouze o úpravu grafického zobrazení, které je optimalizované pro mobilní telefony. Veškerý obsah a informace na webových stránkách jsou zcela beze změny.