Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 4. 11. 2010

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 4. listopadu 2010
 
 
 1. OV bere na vědomí:
  • Politickou informaci a informaci o výsledcích voleb přednesenou Jaroslavem Hrubým
  • informace o jednání PKV a KV
 
 1. OV navrhuje:
  • na funkci místopředsedy KV Jaroslava Hrubého a Jana Karase
  • na funkci dalších členů KV kandidáty podle návrhu OK Třebíč
  • změnu navrženého volebního řádu KK tak, aby ve všech volbách postupovali do druhého kola kandidáti způsobem, že postupují do druhého kola voleb nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v počtu dvojnásobným, než je počet dosud nezvolených míst. Důvodem změny návrhu je zamezení teoretické možnosti taktizování početněji zastoupených okresů.