Usnesení 6. Celostátní konference KDU-ČSL

Usnesení 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
6. června 2010, Praha, Palác Charitas

1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:

a) Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
b) Úpravu rozpočtu KDU-ČSL na II. pololetí roku 2010 předloženou generálním sekretářem.

2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:

a) Kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.

b) Zprávu o činnosti Klubu poslanců KDU-ČSL.

Dopis předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody členské základně

Sestry a bratři,

 
Obracím se na vás ve velmi vážné situaci ještě jako předseda KDU-ČSL.
Chci vám všem poděkovat za vaše nasazení pro křesťanskodemokratickou politiku. Děkuji vám za vaši podporu i kritiku. Jsem si jist, že všechny vaše podněty měly pozitivní motivaci.
 
V době kampaně na předsedu strany i v době kampaně do Poslanecké sněmovny jsem měl možnost většinu z vás osobně potkat. Poznal jsem vás jako lidi, na které může být naše strana hrdá. Jste poctiví nositelé křesťanskodemokratických hodnot.
 
Naléhavě vás vyzývám, abyste vytrvali i v tomto období nelehké zkoušky naší strany. Mnozí z vás mohou být v pokušení opustit KDU-ČSL a přimknout se k těm, kteří mají momentálně navrch. Nedělejte to!

Výsledky voleb jsou lidoveckým neúspěchem

Do poslanecké sněmovny se dostalo opět 5 politických stran. Vítězí ČSSD (22,1 %), za ní ODS (20,2 %), TOP09 (16,7 %), KSČM (11,3 %) a Věci Veřejné (10,9 %). KDU-ČSL s 4,39 % a Zelení s 2,44 % poslaneckou sněmovnu opouštějí.

ODS získala 53 mandátů, což je ztráta 28 mandátů oproti minulým volbám. ČSSD získala 56 poslanců (ztráta 18 křesel), KSČM zůstala na svých 26 poslancích, TOP09 získala 41 mandátů a Věci Veřejné získaly 24 mandátů.

V okrese Třebíč KDU-ČSL získala 7,72 %. V kraji Vysočina 7,42 %. Detailní výsledky voleb za celou republiku, kraj Vysočina a okres Třebíč jsou v tabulkách.

Akce ploty na web skončila. Nejvíce je jich z třebíčska.

Akce ploty na web již skončila. Celkem se sešlo 104 fotografií plotů z celé Vysočiny. Jde samozřejmě jen o malý zlomek plotů, které byly umístěny po celém kraji, ale přesto je to úctyhodné číslo. Rovných 50 vyfotografovaných plotů přišla z okresu Třebíč, a tím pádem z našeho okresu přišla největší odezva. Děkujeme všem, kteří zaslali nějakou fotografii plotu, ale hlavně všem, kteří nám nezištně pomohli s volební kampaní a dali na svůj plot či vrata volební propagační plachtu nebo plakát. Bylo vás opravdu mnohem víc než oněch 50. Ještě jednou moc děkujeme. Fotografie plotů z našeho okresu najdete v tomto článku.

Obrázek odebrán.  Obrázek odebrán.  

Představení priorit KDU-ČSL po volbách

KDU-ČSL nabízí 4 klíčové priority pro nadcházející volební období:
 

Rodina

Nastartování ekonomického růstu, zaměstnanosti a snížení deficitu

Boj proti korupci a hazardu

Venkov a zemědělství

 
„Z těchto témat je pro nás na prvním místě rodina. Bez dětí nemá naše země budoucnost. Děti jsou jediným řešením důchodové reformy a zárukou, že se tady za pár let bude mluvit pořád česky. Kdyby nic jiného, tak toto je důvod, proč volit KDU-ČSL,“ uvedl Cyril Svoboda.
„Podmínka jakékoliv povolební dohody je podpora těchto priorit. Předně je to zavedení slevy na daně na děti podle počtu vychovaných dětí. Druhou podmínkou je zavedení systému flexecurity jako moderního a efektivního způsobu pro vytvoření až 150 000 nových pracovních míst. Třetí podmínkou je zavedení protikorupčních opatření a zpoplatnění hazardu. Bez shody na těchto bodech nelze založit žádnou povolební spolupráci,“ uvedl Cyril Svoboda.

Dopis europoslankyně Zuzany Roithové

Dobrý den,
 
dovolte mi oslovit Vás v době, kdy do voleb do Poslanecké sněmovny nezbývá mnoho času a současně končí první rok mého nového mandátu. Velice si vážím Vaší podpory, díky níž mohu dál naplňovat program KDU-ČSL v Evropském parlamentu. O křesťanských demokratech jednoznačně platí, že dlouhodobě poctivě plní sliby, které dali voličům, o což se snažím také. Neúnavná mravenčí práce přinesla respekt i u politických oponentů, kteří jsou nám hodnotově naprosto vzdáleni, viz například článek v Britských listech.

Křesťansko-demokratický proud patří k nejmocnějším silám, které formují desítky let demokratický život v celé Evropě. Hluboce si vážím práce desítek tisíců našich členů, kteří obětavě usilují o zlepšení života rodin, pracují v charitativních organizacích, nezištně a důsledně plní závazky vůči voličům v zastupitelstvech obcí, měst, krajů i v českém parlamentu. Je jich 40 tisíc, kteří v primárních volbách rozhodují o všech kandidátkách. Žádná jiná strana nemá tak mocné demokratické síto, kterým prověřuje kvalitu svých špiček. Nedávno právě ti zákonodárci, kteří zklamali důvěru členů v krajích a tímto sítem již neprošli, spolu s liberálními politiky založili vyhraněně pravicovou stranu, ovšem již bez křesťansko-demokratických principů. Politika KDU-ČSL se i díky tomu stala opět čitelnou konzervativní a hodnotově spolehlivou silou.

Nejvíce vyfotografovaných plotů je zatím na třebíčsku

Obrázek odebrán. Obrázek odebrán.

Pokračuje fotografování plotů s volební reklamou a jejich zveřejňování na webu krajské organizace. V tuto chvíli je tam již 60 fotografií z různých míst kraje Vysočina. Téměř polovina fotografií je zatím z třebíčského okresu, ale do voleb zbývá ještě několik dní a fotografie stále přibývají. Po volbách se k této akci vrátíme a celkové počty vyhodníme definitivně až poté. Fotografie plotů si můžete prohlédnout na http://www.kduvysocina.cz/ploty-na-web.