Naše webové stránky nyní mají verzi i pro mobilní telefony

V souvislosti se stále rostoucí oblibou "chytrých" mobilních telefonů umožňující i prohlížení webových stránek, roste potřeba optimalizovaných webových stránkek pro tyto telefony. Proto vám přinášíme i verzi vhodnou pro prohlížení našeho webu na display mobilního telefonu. Nejde o nový web, ale pouze o úpravu grafického zobrazení, které je optimalizované pro mobilní telefony. Veškerý obsah a informace na webových stránkách jsou zcela beze změny.

Informace o podzimních volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010

Přinášíme vám informace o komunálních volbách včetně zákonem daných termínů a potřebných tiskopisů.
Souhrné informace:
 
 Blíží se termín odevzdání kandidátních listin do komunálních voleb. Kandidátní listina musí být odevzdána na příslušném registračním úřadě nejpozději do 10. srpna 2010 v 16:00 hodin. Doporučuji nenechávat odevzdání kandidátní listiny na poslední den. Seznam registračních úřadů z roku 2006 pro obce okresu Třebíč najdete v příloze článku. Jaký je váš registrační úřad se dozvíte i na vašem obecním úřadě. O žádné změně oproti seznamu v příloze ale nevím.
 
Kandidátní listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem politické strany. Pro okres Třebíč je to předseda OV Jaroslav Hrubý. Podepsané formuláře kandidátní listiny obdrží předsedové MO KDU-ČSL poštou. V příloze tohoto článku najdete vzor kandidátní listiny jen pro informaci. Na registrační úřad můžete odevzdat pouze podepsanou kandidátní listinu.
 
Zmocněnce politické strany a jeho náhradníka si určí každá MO sama. Ten kandidátní listinu podepíše a je oprávněn v ní později dělat změny a úpravy. Musí tedy jít o důvěryhodnou osobu. Zmocněnec a jeho náhradník nemusí být členem KDU-ČSL, nemusí mít trvalé bydliště v obci za kterou podává kandidátku, ale na druhou stranu nesmí v komunálních volbách kandidovat. Jeden člověk může být zmocněncem hned několikrát v různých obcích.
 
Na registračním úřadě se odevzdává kandidátka spolu vyplněnými a podepsanými prohlášeními kandidáta. Vzor prohlášení kandidáta najdete v příloze článku. Každý kandidát musí toto prohlášení podepsat.
 

Horác č. 19

Právě vychází 19 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Formulář pro kandidáty do komunálních voleb

Při sestavování kandidátek do komunálních voleb je potřeba mít od všech kandidátů, kteří budou kandidovat v podzimních komunálních volbách podepsané prohlášení kandidáta. Formuláře těchto prohlášení si můžete stáhnout v přiložených souborech k úpravě a tisku. Přesný datum voleb zatím není stanoven, proto jej musíte doplnit až dodatečně. Podepsané formuláře od všech kandidátů se odevzdávají společně s kandidátní listinou na příslušném pověřeném úřadě. Termín odevzdání kandidátních listin bude přibližně v polovině srpna. Přesné datum bude známo až po vyhlášení voleb.

Kalouskova hazardní hra

Na serveru Hospodářských Novin vyšel zajímavý článek o historii povolení internetových sázek. Toto rozhodnutí ministra financí za krátkou dobu zvýšilo obraty i zisky firem podnikající v hazardu. Současně ovšem zatížil rozpočty těm rodinám, kteří mají to neštěstí, že u nich doma bydlí hazardní hráč. Více na http://ekonom.ihned.cz/c1-44167260-kalouskova-hazardni-hra

Hlas člena po volbách do parlamentu v roce 2010

Komentář Jaroslava Kuby k současné situaci.

Nejsem přesvědčen o tom, že rezignace Cyrila Svobody na místo předsedy strany, jako důsledek neúspěchu ve volbách, bylo to správné rozhodnutí. Neúspěch spíše vidím jako souběh okolností, který jakýkoli předseda nemohl ovlivnit.

Je třeba si uvědomit, že naši členové a sympatizanti, tedy voliči, ve velké většině byli ještě vychováni v náboženském duchu, prožili na svém těle hnědou i rudou totalitu a navzdory všem zkouškám si ponechali křesťanský postoj k životu, který vyjadřovali volbou křesťanské strany a i členstvím v KDU ČSL. Bohužel tato generace rok po roce rychle vymírá. Sleduji tento proces již několik roků ve svém okolí. Příliv mladých je nepatrný.

Náměšťfest 2010

 

Náměšťfest – kvalitní zábava i hodnotné umění
 
Již počtvrté se v Náměšti nad Oslavou uskuteční o víkendu 18.- 20.6. festival křesťanské kultury Náměšťfest. Kdo se účastnil některého z předešlých ročníků, tak tuší, v čem spočívá jeho kouzlo. Ten, komu se to dosud z jakéhokoliv důvodu nepodařilo, má velkou šanci to napravit a zažít nevšední kulturní zážitek v prostředí plném pohody a vzájemné radosti. Navíc mu nebude odepřeno ani hodnotné umění v podání špičkových interpretů, kteří sice nezaplňují stránky bulváru, ale sklízí uznání v odborných kruzích a mezi davy příznivců.
 
Loni tak bylo možno si poslechnout vítěze slovenské ceny Aurel ( u nás Anděl ) – skupinu Kerygma, dále legendu Spirituál Kvintet, nebo white rockovou skupinu Michael, která sklízí úspěchy v hitparádách u nás.