Usnesení

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. 12. 2009

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. prosince 2009

 

  1. OV bere na vědomí

    • zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč za rok 2009 přednesenou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

    • politickou informaci přednesenou Janem Kasalem

    • informaci o činnosti volebního štábu přednesenou Karlem Pacalem

    • zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009 přednesenou předsedou ORK Petrem Žákem

 

  1. OV pověřuje předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl rozdělení MO patronačním členům OV a předložil ho k odsouhlasení.