Usnesení OV KDU-ČSL ze dne 28.1.2014

OV KDU-ČSL bere na vědomí:

-         Informaci o současné politické situaci přednesenou poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským a ing. Jaromírem Kalinou

-         Informace z jednání krajského výboru přednesenou Mgr. Štěpánem Komárkem

-         Informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu

-         Informace o stavu členské základny okresní organizace ke dni 25.1.2014 podanou předsedou ing. Jaroslavem Hrubým

 

OV KDU-ČSL schvaluje:

-         Výsledek hospodaření okresní organizace za rok 2013

-         Rozpoček okresní kanceláře na rok 2014 dle přílohy č.1

-         Zrušení MO Slavičky, poslední člen bude přeřazen do MěO Třebíč

 

OV KDU-ČSL ukládá:

-         Všem členům OV, kteří vykonávají patronaci nad MO, aby kontaktovali pověřené předsedy MO a apelovali na uskutečnění VČS do 28.2.2014.

-         Předsedům MO, aby na svých VČS zařadili do programu bod “Příprava komunálních voleb“ a do 10.3.2014 podali informaci o postupu přípravy na okresní kancelář

-         Okresnímu předsedovi svolání VČS v MO Dalešice, Radkovice a Valeč. Termín a místo konání určí předseda OV.

 

Příloha č. 1 Rozpočet okresní kanceláře KDU-ČSL Třebíč na 2014

 

Příjmy

Návrh 2014

Členské příspěvky rok 2012

0

MČP 2012

0

Členské příspěvky rok 2013

42 730

MČP 2013

0

Členské příspěvky rok 2014

111 600

MČP 2014

0

Finanční dary

0

Dotace od kraje

78 000

Zůst.z  2012 (banka+pokladna)

0

Zůst. 2013 (banka + pokladna)

23 771

Celkem

256 101

 

Výdaje

Plánované výdaje 2014

Nájemné OK (jiné nájemné)

52 000

Plyn + 10%

13 000

Elektřina + 10%

6 000

Voda

400

Telefon

4 000

Internet

4 400

Webové stránky

1 500

Poštovné

10 000

Kancelářské potřeby + kopírka

10 000

Poplatek banka

0

Cestovné ( tajemnice)

84 000

Kopírka

0

Schůze, besedy

1 000

Rozhlas

540

Náklady na volby

40 000

Srdíčka ke dni matek

0

Ostatní platby (na kraj za člena)

7 440

Poplatky - delegáti, nominace

0

Rezerva pro leden dalšího roku

21 821

Celkem

256 101