Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 12.9.2014

Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL v  Moravských  Budějovicích ze dne 12.9.2014  1. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí informace z vyšších stranických orgánů a PS Parlamentu ČR přednesené poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským a krajským předsedou ing. Jaromírem Kalinou

  2. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí informace týkající se přípravy komunálních voleb přednesené okresním předsedou ing. Jaroslavem Hrubým, okresním místopředsedou Mgr. Štěpánem Komárkem

  3. OV KDU-ČSL Třebíč jednomyslně 12 hlasy souhlasí s přijetím Ondřeje a Kateřiny Bartošíkových, bytem Na Kopci 20, Jihlava do MO KDU-ČSL Náměšť nad Oslavou.

  4. Členové OV KDU-ČSL Třebíč děkují MO KDU-ČSL Moravské Budějovice za přípravu a realizaci dnešního výjezdního zasedání OV společně s předsedy MO a kandidáty do komunálních voleb