Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 21. července 2011

OV bere na vědomí:

Politickou informaci a přednesenou Štěpánem Komárkem a Jaroslavem Hrubým

 

OV schvaluje:

Přijetí nového člena

 

OV stanovuje:

nominační komisi pro primární volby do senátu (volební obvod 52 Třebíč) ve složení:

členové: Jan Musil,Lukáš Komárek, Jiří Krátký, Jiří Pálenský, Josef Šmahel

náhradníci v pořadí:

Marie Vorlíčková

Josef Simandl

Stanislav Křeček

 Jaroslav Hrubý
předseda OV KDU-ČSL Třebíč