Usnesení Okresní Konference KDU-ČSL Třebíč ze dne 10. září 2010

USNESENÍ
OKRESNÍ KONFERENCE KDU-ČSL TŘEBÍČ
10. září 2010
 
Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč jmenuje:
- zapisovatelku: ses. Lenku Zvěřinovou
 
Předsedající okresní konference KDU-ČSL Třebíč určuje:
- ověřovatele zápisu: br. Rostislava Černého
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč schvaluje:
- program jednání konference
- jednací řád
- volební řád
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč volí:
- návrhovou komisi ve složení:
br. Lukáš Diviš - předseda, ses. Marie Vorlíčková, ses. Ludmila Veselá
- mandátovou komisi ve složení:
br. František Dvořáček – předseda, br. Pavel Holík, br. Jindřich Dobrovolný
- volební komisi ve složení:
br. Stanislav Hadraba - předseda, br. Karel Půček, ses. Jana Švaříčková, br. Bohumil Menčík, br. Stanislav Kovář
 
Okresní konference KDU-ČSL schvaluje:
- informaci o činnosti okresní organizace od minulé OK přednesenou br. Jaroslavem Hrubým
- finanční zprávu přednesenou br. Petrem Žákem
 
Okresní konference zvolila:
 
předsedy OV
Ing. Jaroslav Hrubý
 
Místopředsedy OV
Bc. Štěpán Komárek
MUDr. Tomáš Preininger
 
Členy OV
MUDr. František Dvořáček
Mgr. Josef Šmahel
Ing. Marie Vorlíčková
Ing. Pavel Holík
Jiří Krátký
Ing. Stanislav Křeček
Josef Simandl
Lukáš Komárek
Ing. Petr Širůček
Ing. Jiří Dobeš
Ing. Jan Musil
Ing Jiří Pálenský
Jiří Švaříček
Ing. Jan Karas
Viktor Pavlíček
Miroslav Prokeš
Alois Bačák
Miroslav Vrbka
 
náhradníky OV v pořadí
 1. Oldřich Šumpela
 2. Josef Vít
 3. Jiří Hlouch
 
Předsedy ORK
Ing. Petr Žák
 
Členy ORK
Julie Jelínková
Marie Nováková
 
Delegáty celostátního sjezdu KDU-ČSL
MUDr Tomáš Preininger
Bc. Štěpán Komárek
Ing. Petr Žák
Mgr. Alžběta Lukasová
Mgr. Jan Musil
Lukáš Komárek
Jiří Krátký
Ing. Ludmila Veselá
Stanislav Karlík
 
Náhradníky delegátů celostátního sjezdu KDU-ČSL v pořadí
 1. Viktor Pavlíček
 2. Ing. Petr Širůček
 3. Miroslav Vrbka
 4. Ing. Jiří Forbelský
 5. Miroslav Prokeš
 6. Aleš Veleba
 
Delegáty krajské konference
Ing. Petr Žák
Lukáš Komárek
Ing. Ludmila Slabá
Mgr. Josef Šmahel
Jiří Krátký
Mgr. Alžběta Lukasová
Ing. Petr Širůček
Lubomír Hadraba
Alena Kračmarová
Mgr. Jan Musil
Ing. Stanislav Křeček
Jiří Švaříček
Ing. Ladislav Dokulil
Jiří Hlouch
Miroslav Vrbka
Josef Vejtasa
Miroslav Prokeš
Oldřich Šumpela
 
Náhradníky delegátů krajské konference v pořadí
 1. Josef Solanský
 2. Jiří Forbelský
 3. Josef Stoklas
Okresní konference navrhuje:
Na členy KV v pořadí
 1. MUDr. Tomáš Preininger
 2. Ing. Jaroslav Hrubý
 3. MUDr. František Dvořáček
 4. Bc. Štěpán Komárek
 5. Oldřich Šumpela
 6. Miroslav Vrbka
 7. Ing. Antonín Procházka
 
Na členy CK v pořadí
 1. Ing. Jaroslav Hrubý
 2. MUDr. Tomáš Preininger
 3. Bc. Štěpán Komárek
 4. Ing. Jan Karas
 
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč navrhuje:
- br. Štěpána Komárka na předsedu KV KDU-ČSL kraje Vysočina
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč doporučuje:
- všem členům KDU-ČSL i jejím příznivcům spojení v modlitebním úsilí za obrodu strany např. formou devítidenní novény
 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč pověřuje:
- OV KDU-ČSL Třebíč sestavením dalších personálních návrhů na funkce v Předsednictvu KV KDU-ČSL kraje Vysočina
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč děkuje:
- MO Jaroměřice nad Rok. a Jednotě sv. Josefa za poskytnutí prostor a přípravu OK