Nekrvavý mučedník

Chcete se dovědět více o pohnutém osudu olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Josefa Karla Matochy? Potom přijďte na přednášku jeho životopisce, historika a vladislavského faráře P. Jindřicha Zdeňka Charouze, O.Praem., ThD.
Těšíme se na vás v úterý 15. září od 17:00 v okresní kanceláři KDU-ČSL na Karlově náměstí v Třebíči.