Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 2.8.2018

  1. OV bere na vědomí:
  • Zprávu o jednání vyšších stranických orgánů
  • Politickou informaci podanou okresním předsedou Ing. Jaroslavem Hrubým a krajským tajemníkem Bc. Josefem Herbrychem
  1. OV rozhodl o zrušení MO Budíkovice, MO Kožichovice, MO Trnava, MO Lukov, MO Dukovany. Členové zrušených MO budou převedeni do sousedních MO:

MO Budíkovice, MO Kožichovice a MO Trnava do MěO Třebíče

MO Lukov do MěO Moravské Budějovice

MO Dukovany do MO Slavětice

O tomto postupu byli všichni členové rušených MO seznámeni a souhlasí, stejně jako předsedové MO, kam budou členové převedeni.

  1. OV bere na vědomí informaci o přípravě komunálních a senátních voleb podanou Jaroslavem Hrubým, Marií Dudíkovou a Miroslavem Krupicou.

 

Návrhová komise: br. Petr Žák, br. Oldřich Šumpela

Zapsal: Miroslav Krupica