Betlémářství na Vysočině

Vánoční čas si už nedokážeme představit bez lidových jesliček. Ty první vytvořil r. 1223 sv. František z Assisi v italském Grécciu. Umělecké zobrazení Kristova narození se šířilo Evropou: první betlém na území Čech byl postaven r. 1560, domácí výroba betlémů je datována až do století 18. Betlémářství zdomácnělo také na Vysočině - k významným centrům patří města Třebíč a Třešť. Tvůrci ztvárňovali v betlémských scénách svou krajinu, místní kroje a zvyky – narození Ježíška je tak doplňováno výjevy ze života prostých lidí. K vánoční Třešti neodmyslitelně patří Betlémská cesta, na které můžeme obdivovat řadu nádherných betlémů přímo v třešťských domácnostech. Tuto krásnou tradici udržuje místní Spolek přátel betlémů, vánoční výstavou se připojuje i Muzeum Vysočiny v Schumpeterově domě. Také Třebíč má bohatou betlémářskou historii. Její zakladatel Pavel Papírník si kolem r. 1800 přivezl z Itálie první papírové figurky. Další figurky vytvořil František Hartmann a jejich malování brzy nalezlo u místních obyvatel velkou oblibu. Třebíčské betlémy měly své místo na mnoha výstavách po celém světě. Muzeum Vysočiny Třebíč se nejen vzorně stará o betlémy ve své expozici, ale každoročně pořádá také vánoční výstavu betlémů. Ta letošní proběhla ve spolupráci s 1. NÖ Krippenmuseum z rakouského Vösendorfu. K vidění zde byly zapůjčené italské betlémy, ty třebíčské zastupoval velký stavěcí betlém Jindřicha Mládka. Velký dík patří místnímu muzeu za péči o odkazy našich předků.

Marie Dudíková (KDU-ČSL)
zastupitelka Kraje Vysočina

betlém