Mgr. Eva Vráblová

Jmenuji se Eva Vráblová. V manželství jsme vychovali tři děti. První pracovní zkušenosti jsem získala v nemocnici jako porodní asistentka. Pracovala jsem také jako OSVČ. Po revoluci se otevřely nové možnosti vzdělání v sociální oblasti. Tuto možnost jsem využila a na Jihočeské teologické fakultě v Českých Budějovicích jsem vystudovala magisterský program Etika v sociální práci. Nastoupila jsem do Oblastní charity Třebíč, kde v současné době pracuji na pozici vedoucí dvou středisek, střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky. Tyto střediska zaměstnávají lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pečovatelky, osobní asistentky. Všichni pomáháme lidem v jejich domácnostech, dojíždíme k lidem nemocným, k těm, kteří z různých důvodů nezvládnou péči o sebe nebo o svoji domácnost a potřebují i pomoc s běžnými záležitostmi. V roce 2014 jsem začala spolupracovat s prim. MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D., v té době primářem hospice v Rajhradě a na základě vzájemně navázáné spolupráce vznikl Domácí hospic sv. Zdislavy. Zaměstnanci  hospice  poskytují  pomoc a podporu umírajícím lidem v domácím prostředí 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Snahou nás všech je pomáhat lidem tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a nemuseli předčasně využívat ústavní péči. V mojí práci je mi velkou inspirací Benedikt XVI. a jeho encyklika Caritas in veritate, ve které např. uvádí: „Pokud se jedná o službu prokazovanou potřebným, je v první řadě třeba dbát na odbornou kompetenci. Pomáhající musejí být formováni takovým způsobem, aby uměli vykonat dobře to, co je třeba, a aby dokázali pokračovat v příslušné péči. Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc než jen technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost.  Potřebují pozorné srdce.“
Vyprošujeme si požehnání, abychom uměli lidem pomáhat kvalifikovaně a s lidskostí.
Práce v této oblasti je časově i emočně velmi náročná a bez podpory rodiny bych se těmto projektům věnovat nemohla. Jsem ráda, že mi rodina pomáhá a podporuje mě.