Jednání POV, OV a ORK KDU-ČSL Třebíč

Jednání okresního výboru a okresní revizní komise KDU-ČSL Třebíč se uskuteční v pondělí 22.2.2010 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti okresní kanceláře.
Okresní předsednictvo se sejde již od 17:00 hodin.

                POZVÁNKA

NA SCHŮZI OKRESNÍHO PŘEDSEDNICTVA KDU-ČSL Třebíč

   V PONDĚLÍ 22.2.2010 V 17:00 HODINProgram:


1) politická informace

2) informace z CV a CK

3) zpráva ORK

4) příprava volebních kampaní v roce 2010

5) různé

 


Prosím, potvrďte předem svoji účast i neúčast na jednání!

 


Ing.Jaroslav Hrubý

Předseda OO KDU-ČSL Třebíč

Mobil: 724 680 012

e-mail: jar68.hruby@seznam.cz

 

 


 

                POZVÁNKA

NA SCHŮZI OKRESNÍHO VÝBORU KDU-ČSL Třebíč

   V PONDĚLÍ 22.2.2010 V 18:00 HODIN

 


Program:

1) politická informace

2) informace z CV a CK

3) zpráva ORK

4) příprava volebních kampaní v roce 2010

5) různé

 


Prosím, potvrďte předem svoji účast i neúčast na jednání!

 


Ing.Jaroslav Hrubý

Předseda OO KDU-ČSL Třebíč

 

Mobil: 724 680 012

e-mail: jar68.hruby@seznam.cz

                 POZVÁNKA

NA SCHŮZI OKRESNÍ REVIZNÍ KOMISE KDU-ČSL Třebíč

   V PONDĚLÍ 22.2.2010 V 18:00 HODIN

(Schůze ORK bude probíhat zároveň se schůzí okresního výboru)

Program:

 

1) politická informace

2) informace z CV a CK

3) zpráva ORK (schválení hospodaření okr.kanceláře v roce 2009, návrh rozpočtu na rok 2010)

4) příprava volebních kampaní v roce 2010

5) různé

 


Prosím, potvrďte předem svoji účast i neúčast na jednání!

 


Ing.Jaroslav Hrubý

Předseda OO KDU-ČSL Třebíč

Mobil: 724 680 012

e-mail: jar68.hruby@seznam.cz

 

Lenka Urbanová

Tajemnice

Mobil: 605 546 934

kducsltr@seznam.cz