Jak podepsat PDF dokument elektronickým podpisem - 2 díl

V tomto článku si ukážeme další program pro podepisování PDF elektronickým podpisem. Představíme si komerční program Prin2PDF který umí PDF soubory nejen podepisovat, ale i vytvářet. Jedná se totiž o virtuální tiskárnu která tisk z jakékoliv aplikace převede do formátu PDF. Současně u placené verze programu je možnost PDF soubor i elektronicky podepsat.

Print2PDF je software od společnosti 602. Existuje ve třech verzích. Free verze je pouhou PDF tiskárnou bez možnosti elektronického podpisu. Vyšší, placené verze tuto funkcionalitu mají. Verze Standart je vhodná pro obecní úřady a menší organizace. Cena se pohybuje okolo 2400 Kč včetně DPH s licencí na 3 počítače současně. Můžete si stáhnout i bezplatnou 30 dení verzi která obsahuje funkcionality všech verzí zároveň pro vyzkoušení celé aplikace. Instalace je jednoduchá a přidá nám do systému další tiskárnu s názvem Print2PDF. Pokud se rozhodnete tento program zakoupit, stačí zaplatit číslo licence, vložit do programu a aktivovat jej na neomezenou dobu.

Hlavní výhodou oproti JSignPDF je, že tvorba PDF souboru a jeho podepsání probíhá současně. Jeden krok tedy ušetříme. Začneme tvorbou dokumentu v oblíbeném programu. Zde je použit OpenOffice.org, ale můžete použít i MS Office a pod.
Poté stikneme klávesovou zkratku Ctrl + P pro vyvolání tiskového dialogu.

Jako tiskárnu vybereme Print2PDF a stiskneme OK.

V tomto dialogu si zvolíme kam se vytvářený PDF soubor uloží a jak se bude jmenovat. Rovněž se v něm nastavují parametry elektronického podpisu. Klikneme na "Upravit podpis"

Objeví se nám dialog kde můžeme zvolit certifikát, kterým chceme dokument podepsat. Klikneme na tlačítko "Vybrat.." pro vybrání certifikátu.

Pokud máme před započetím tvorby PDF token v počítači, objeví se nám certifikáty na tokenu. Pro podepisování musíme použít certifikát podepsaný kvalifikovanou autoritou což je například PostSignum QCA. Zde jsem ale narazil na zásadní chybu programu. Můžete vybrat cetifikát který chcete, ale program použije ten který si vybral on a váš výběr ignoruje. Pokud vám podepisuje špatným certifikátem, máte smůlu. V mém případě ale podepisuje správným certifikátem (je to asi štěstím). Předpokládám, že tuto závažnou chybu výrobce v dohledné době opraví.

Nyní stačí vybrat důvod podepsání dokumentu.

Pojmenujeme soubor a vybereme místo uložení. Pak jen stačí kliknout na "Uložit"

Pak už můžeme jen zkontrolovat, zda je dokument správně podepsán a podpis je platný.

Print2PDF je celkem slušný použitelný program. Jedinou, ale zato závažnou chybou je nemožnost vybrat certifikát k podpisu. Zde nezbývá než počkat až výrobce chybu opraví. Rozhodně ale stojí za vyzkoušení. Bezplatná 30 dení zkušební verze vám ukáže co program umí a případný nákup realizujte až po důkladném vyzkoušení.

Štěpán Komárek