Ing. Mgr. Vít Feldbabel

Jmenuji se Vít Feldbabel, je mi 39 let, jsem ženatý a mám 4 děti. Se svojí rodinou žiji v malebném městečku Jemnici v nejjižnějším cípu Vysočiny. V roce 2000 jsem absolvoval své studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU Brno a v roce 2011 jsem dokončil svoje druhé vysokoškolské vzdělání v oboru řízení a ekonomika podniku na Podnikatelské fakultě VUT Brno. Prakticky celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti regionálního školství. Začínal jsem v roce 2000 na ZŠ T. G. M. v Moravských Budějovicích a po civilní službě na Protidrogovém oddělení Psychiatrického oddělení Nemocnice Třebíč jsem nastoupil v roce 2002 do gymnázia v Moravských Budějovicích. V roce 2013 jsem krátce pracoval jako hlavní ekonom Oblastní charity Třebíč, odkud jsem v roce 2014 přešel pracovat na pozici ředitele Katolického gymnázia Třebíč. Jsem věřící a v naší farnosti vykonávám službu akolyty. Ve volném čase se snažím věnovat své rodině, četbě a rekreačním sportům.
V komunální politice jsem začal působit od roku 2010 jako zastupitel Města Jemnice a po minulých volbách jsem se stal členem Rady Města Jemnice. Současně jsem od roku 2012 členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.
V době před minulými komunálními volbami jsem se odhodlal převzít i já svůj díl odpovědnosti za dění ve společnosti kolem sebe a to v barvách KDU-ČSL. Moje rozhodnutí pro tuto stranu vycházelo ze skutečnosti, že se mohu zcela ztotožnit s její důslednou prorodinnou a citlivou sociální politikou vycházející z tradice rozvážného a zodpovědného hospodáře, který za všech okolností ve svém konání důsledně uplatňuje křesťanské morální hledisko, čímž se stává důležitou alternativou k ostatním stranám současného politického spektra. Plně vnímám složitost dnešní globalizované civilizace se všemi hrozbami propojené ekonomiky, nestability zemí Blízkého a Středního východu, uprchlické krize, ekologických důsledků lidského počínání apod., a jejich možné dopady na naši společnost a o to víc je podle mého názoru zapotřebí dbát při hledání řešení současných problémů tradičních etických a společenských hodnot vycházejících z našich křesťanských kořenů. V duchu zmíněných skutečností jsem i nadále odhodlaný důsledně a s nasazením pracovat na úrovni komunální a krajské samosprávy při řešení současných problémů.
 

V Jemnici dne 14. 2. 2016
    Ing. Mgr. Vít Feldbabel