Výroční členské schůze

VČS v Nových Syrovicích se uskuteční v pátek 26.3.2010 od 18:00 hodin ve farním úřadě.