Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 4. 2. 2016

       1. OV bere na vědomí:

-         Zprávu z jednání sněmovny a senátu přednesenou J. Herbrychem

-         Informaci z jednání KV a VŠ podanou J. Hrubým

2. OV schvaluje:

-         Rozpočet OO KDU-ČSL Třebíč na rok 2016 (viz příloha č.1.)

-         Členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 150 Kč za každého člena OO

Návrhová komise: Mgr. Marie Dudíková, Lenka Koláčná