Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 25.6.2013

  1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:

Informace o současné aktuální politické situaci, informace z jednání vyšších stranických orgánů (setkání okresních předsedů s vedením strany, celostátní konference, krajský výbor) přednesenou br. Štěpánem Komárkem a br. Jaroslavem Hrubým včetně informací ze sjezdu KDU-ČSL podanou delegáty sjezdu

 

  1. OV KDU-ČSL zvolil jako další čtyři členy předsednictva:

br. Miroslava Krupicu

ses. Marii Dudíkovou

br. Jiřího Pálenského

ses. Lenku Koláčnou

 

  1. OV KDU-ČSL nedoporučil:

·         přijetí nového člena XXXXXXX za člena MO KDU-ČSL Třebíč

 

  1. OV KDU-ČSL apeluje na:

·           Předsedy MO v okrese Třebíč, aby nejpozději do 31.7. 2013 předložili návrhy na kandidáty pro primární volby do PSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová a volební komise:, br. Štěpán Komárek, br. Tomáš Preininger,

 

 

Termín příštího zasedání je plánován na čtvrtek 1.8.2013