Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 22. 2. 2010

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 22. února 2010

 

 1. OV bere na vědomí
  • politickou informaci podanou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

  • zprávu předsedy OV z CK, CV, KV a KVŠ

  • informaci o setkání starostů a vedení KDU-ČSL podanou Štěpánem Komárkem

  • informaci o stavu hospodaření OO podanou předsedou ORK Petrem Žákem

 1. OV schvaluje:
  • hospodaření OO v roce 2009 (dle přílohy)

  • rozpočet OO na rok 2010 (dle přílohy)

  • rozdělení patronací MO mezi členy OV dle předloženého seznamu

  • přijetí 3 nových členů

 

 1. OV apeluje:
  • na všechny MO kde dosud neproběhly VČS, aby tato jednání neprodleně svolaly

  • na všechny MO kde dosud nebyly odevzdány členské příspěvky, aby takto učinily co nejdříve

 

 1. OV děkuje všem komunálním politikům kteří se zúčastnili setkání v Praze za projevený zájem