Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 1.8.2013

 

OV KDU-ČSL bere na vědomí:

-          Informace o současné aktuální politické situaci a informace z jednání vyšších stranických orgánů přednesenou krajským předsedou br. Jaromírem Kalinou a br. Štěpánem Komárkem
-          Přípravu analýzy okresní organizace prezentovanou br. Miroslavem Krupicou
 
 

OV KDU-ČSL stanovil na základě přednesených návrhů pořadí kandidátů pro volby do PS Parlamentu ČR za okres Třebíč takto:

 
Josef Herbrych
MUDr. Tomáš Preininger
Ing. Jaroslav Hrubý
Bc. MSc. Miroslav Krupica
 
Náhradník – Mgr. Marie Dudíková
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Návrhová a volební komise:, br. Štěpán Komárek, br. Lukáš Komárek,
Zápis prováděla:  ses. Marie Dudíková
 
Termín příštího zasedání OV je plánován na první pracovní týden v měsíci září
– termín bude upřesněn
Termín příštího zasedání OV rozšířeného o předsedy MO je plánován na prosinec – termín bude upřesněn