Formulář pro kandidáty do komunálních voleb

Při sestavování kandidátek do komunálních voleb je potřeba mít od všech kandidátů, kteří budou kandidovat v podzimních komunálních volbách podepsané prohlášení kandidáta. Formuláře těchto prohlášení si můžete stáhnout v přiložených souborech k úpravě a tisku. Přesný datum voleb zatím není stanoven, proto jej musíte doplnit až dodatečně. Podepsané formuláře od všech kandidátů se odevzdávají společně s kandidátní listinou na příslušném pověřeném úřadě. Termín odevzdání kandidátních listin bude přibližně v polovině srpna. Přesné datum bude známo až po vyhlášení voleb. Detailnější informace jakým způsobem se odevzdávají kandidátky do komunálních voleb bude zveřejněn na našich webových stránkách později.