Představili jsme svůj Recept pro zdravou Vysočinu

Na tiskové konferenci ve Žďáru nad Sázavou představil novinářům kandidát KDU-ČSL do Senátu ve volebním obvodu č. 51 Žďár nad Sázavou Josef Klement, občany velmi ceněný místostarosta Žďáru nad Sázavou, svoje priority, se kterými předstupuje před voliče: „ Nejpalčivějším problémem Žďárska je jeho vylidňování a upadající trend služeb. Jedná se o síť obchodů či dostupnost zdravotnické a sociální péče a zajištění bydlení. Náš region kromě šesti větších měst zahrnuje hlavně menší obce. Všechny obce, resp.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

Z druhého místa kryje záda našemu lídrovi MARIE DUDÍKOVÁ z Třebíče!
"Vysočina je můj domov, zde jsem se narodila a prakticky celý život žiji, s místními prožívám jejich starosti a sdílím jejich radosti. Ráda bych se proto podílela na správě věcí veřejných, na vytváření lepších životních podmínek našeho regionu - přičinila se o rozvoj venkova a dostupnost všech služeb, zejména zdravotních a sociálních,'' uvádí voličům naše dvojka na kandidátce KDU-ČSL Vysočina.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

Ve volebním programu (https://www.kduvysocina.cz/sites/default/files/2020-08/volebni_program…) věnujeme také značnou část pozornosti rozvoji infrastruktury a dopravy. Náš kandidát ALEŠ KRATINA na 12. místě má k tomuto tématu dost co říct.
Aleš Kratina pracuje jako vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třebíč a ve své práci se mu podařilo prosadit velké dopravní stavby, jakými byly například revitalizace železniční trati ze Zastávky u Brna do Okříšek a obchvatu městyse Vladislav.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

Kvalitní školství je pro nás důležitým tématem, a proto jsme rádi, že místo na kandidátce KDU-ČSL Vysočina přijal ředitel Katolického gymnázia Třebíč VÍT FELDBABEL!
„Rád bych přispěl svými zkušenostmi z oblasti sociálních služeb a školství, což jsou dvě oblasti, ve kterých jsem profesně působil a působím. Dále bych rád uplatnil na krajské úrovni dlouholeté zkušenosti z komunální politiky a správy města,'' uvádí náš osmnáctý kandidát, který má z uvedených oblastí dostatek zkušeností.

Představujeme naše kandidáty do krajských voleb 2020

PAVEL JANATA je zkušeným politikem a na kandidátce KDU-ČSL Vysočina mu patří jednadvacáté místo! Během své politické kariéry vyzkoušel starostování ve čtyřicetitisícovém městě a také post senátora.
Po absolvování kybernetiky na VUT v Brně pracoval jako technik v brněnských Kancelářských strojích či jako tajemník na Městském úřadě v Třebíči, na kterém pak strávil čtyři roky ve funkci místostarosty.
„Nabízím třicet let zkušeností z veřejné správy v pozici vedoucího úřadu i politika,'' sděluje voličům Pavel Janata, pro něhož jsou největšími koníčky rodina, cestování a hudba.

Nekrvavý mučedník

Chcete se dovědět více o pohnutém osudu olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Josefa Karla Matochy? Potom přijďte na přednášku jeho životopisce, historika a vladislavského faráře P. Jindřicha Zdeňka Charouze, O.Praem., ThD.
Těšíme se na vás v úterý 15. září od 17:00 v okresní kanceláři KDU-ČSL na Karlově náměstí v Třebíči.