Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 2.8.2018

  1. OV bere na vědomí:
  • Zprávu o jednání vyšších stranických orgánů
  • Politickou informaci podanou okresním předsedou Ing. Jaroslavem Hrubým a krajským tajemníkem Bc. Josefem Herbrychem
  1. OV rozhodl o zrušení MO Budíkovice, MO Kožichovice, MO Trnava, MO Lukov, MO Dukovany. Členové zrušených MO budou převedeni do sousedních MO:

MO Budíkovice, MO Kožichovice a MO Trnava do MěO Třebíče

Církevní historik přednášel v Třebíči

"Jak se dařilo církvi v Československu po únorovém puči v roce 1948? Jak probíhala „Akce K“ a jaký byl osud řeholních komunit?  Jakým způsobem se státní moc snažila, aby církev skončila v propadlišti dějin? Nejen na tyto otázky se dostalo odpovědi těm zájemcům, kteří přišli na další z řady přednášek pořádaných MO KDU-ČSL Třebíči. Její místopředsedkyně a kandidátka do Senátu Mgr.

Posvícení v nemocniční kapli

"Na svátek sv. Vojtěcha v pondělí 23. dubna 2018 jsme si připomněli již tříleté výročí posvěcení nemocniční kaple Andělů strážných v Třebíči.  Při této příležitosti zde byla sloužena mše sv. - nejen za pacienty, ale i za všechny zdravotníky a pečovatele, kteří se o nemocné starají.  Mši sv. celebroval o. Jakub Holík, přítomen byl také nemocniční kaplan František Svoboda.