Výroční členské schůze na okresu Třebíč

VČS MO KDU-ČSL Budišov se uskuteční v neděli 14.2.2010 od 15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse v Budišově.
VČS MO KDU-ČSL Hrotovice se uskuteční ve středu 17.2.2010 od 18 hodin v salonku Sport -V- hotelu v Hrotovicích.
Obou těchto schůzí se zúčastní předseda OO KDU-ČSL Třebíč Ing.Jaroslav Hrubý z Náměště n.O.