Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL Třebíč konaného 24. 2. 2015

1.      OV bere na vědomí informaci z PS a Senátu podanou br. Josefem Herbrychem a informaci z vyšších orgánů strany podanou br. Ing. Jaromírem Kalinou

2.      OV bere na vědomí informaci o průběhu VČS v okrese Třebíč

3.      OV schvaluje „Rozpočet okresní organizace“ na rok 2015

4.      OV schvaluje návrh „Programu Okresní konference“

5.      OV přijímá za člena paní Mgr. Marii Pemčákovou do MO Březník