Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL v Třebíči ze dne 6.12.2014

1.     OV děkuje všem členům OO, kteří se podíleli na přípravě komunálních voleb a také voličům za projevenou důvěru kandidátům KDU-ČSL

2.     OV stanoví termín konání okresní konference na 11.4.2015, místo konání Lidový dům v Jaroměřicích nad Rokytnou a kvótu pro stanovení počtu delegátů takto: 1 delegát na každého započatého 10. člena, nejméně však jeden delegát z každé MO

3.     OV vyzývá vedení jednotlivých MO, aby v termínu od 1.1. do 28.2. svolaly výroční členské schůze a termín jejich konání neprodleně oznámily na okresní kancelář

4.     OV bere na vědomí rezignaci Jiřího Pálenského na funkci člena POV a kooptuje na tuto funkci Václava Kračmara z Moravských Budějovic

5.     OV souhlasí s přijetím nové členky, paní Břinkové,  do MO Domamil

6.     OV bere na vědomí politickou informaci přednesenou Jaroslavem Hrubým, Jaromírem Kalinou, Vítem Kaňkovským