Usnesení přijaté OV KDU-ČSL Třebíč 3.5.2016

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 3. 5. 2016

1.    OV bere na vědomí odstoupení br. Bohumila Kováře z funkce člena OV

2.    Na uvolněné místo člena OV kooptuje OV br. Václava Kračmara z MO Moravské Budějovice

3.    OV souhlasí s přijetím dvou nových členek do MO Slavětice – paní Hájková Marie a paní Hájková Zita

4.    OV souhlasí s přestoupením členů MO Budíkovice do MěO Třebíč

5.    OV svolává VČS v MO Želetava a Radkovice s tím, že termín a místo konání bude upřesněno po projednání s předsedy MO