Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 9. 7. 2015

       1. OV bere na vědomí:

-         Zprávu z jednání sněmovny a senátu přednesenou J. Herbrychem

-         Informaci z jednání KV podanou J. Hrubým a  Josefem Dvořákem

2. OV schvaluje:

-         Patronáty jednotlivých MO pro distribuci materiálů dle přílohy 1

3. OV navrhuje do připravovaných komisí KV:

-         Ekonomická – Bc. Miroslav Krupica, MSc

-         Zdravotnická a sociální – MUDr. Tomáš Preininger, Mgr. Marie Dudíková

-         Školská – Mgr. Alžběta Lukasová, Mgr. Jan Musil 

-         Dopravní – Ing. Pavel Janata

-         Regionální rozvoj – Josef  Herbrych

-         Zemědělská – Ing. Petr Širůček

-         IT – Mgr. Štěpán Komárek

 

             4. OV souhlasí s přijetím nového člena:

-         MO Opatov – Krysztof  Blazejczyk 1955

 

Návrhová komise: Mgr. Marie Dudíková, Stanislav Hadraba

Volební komise: Miroslav Prokeš, Josef Simandl