Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7.2.2013

 

  1. OV KDU-ČSL bere na vědomí:

·         Informace z jednání vyšších stranických orgánů ( sjezd, celostátní konference, Krajský výbor) přednesenou předsedou KV KDU-ČSL br. Mgr. Štěpánem komárkem a předsedou OV br.ing. Jaroslavem Hrubým včetně informací o nových Stanovách KDU-ČSL schválených sjezdem, konaným 1.12.2012 v Jihlavě

 

  1. OV KDU-ČSL svolává :

·         Okresní konferenci KDU-ČSL na den 20.4.2013 od 8:00 v sále Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a zároveň stanoví klíč k počtu delegátů okresní konferenci takto:

- na každých započatých 10 členů 1 delegát, minimálně však 1 delegát z každé MO

 

  1. OV KDU-ČSL schvaluje:

·         Rozpočet okresní kanceláře OV KDU-ČSL Třebíč na rok 2013 ( viz příloha)

 

  1. OV KDU-ČSL pověřuje:

·         Předsedu OV k projednání možností dalšího využití okresní kanceláře  

 

 

 

Návrhová komise:, br. Ing. Stanislav Křeček, br. Mgr. Jan Musil,