Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 3.4.2014

OV KDU-ČSL bere na vědomí:  • Informaci o současné politické situaci, informace z jednání vyšších orgánů a informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu podanou předsedou ing. Jaroslavem Hrubým

  • Informace o stavu členské základny a průběhu VČS ke dni 2.4.2014 a

  • Informaci o přípravě komunálních voleb a plánu souvisejících akcí


OV KDU-ČSL schvaluje:  • Přijetí 4 nových členů :

  • Martina Mastného, bytem Přibyslavice – Kolonka 170, 675 21 Okříšky

  • Martiny Mastné, bytem Přibyslavice – Kolonka 170, 675 21 Okříšky

  • Pavla Jabůrka, bytem Předín 226, 675 27 Předín

  • Šimona Bendu, bytem Pod Strážnou horou 258/3, 674 01 Třebíč