Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 23.10.2012

1. OV bere na vědomí:
o Politickou informaci a přednesenou Štěpánem Komárkem a Jaroslavem Hrubým

2. OV schvaluje:
o Přijetí nových členů

3. OV děkuje
o Všem našim voličům za podporu ve volbách do Senátu a do krajského zastupitelstva
o Všem, kteří se o výsledek voleb přičinili

Jaroslav Hrubý
předseda OV KDU-ČSL Třebíč