Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 20.3.2012

Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL Třebíč konaného dne 20.3.2012
 
 
OV KDU-ČSL bere na vědomí
 

politickou informaci, informaci z CK, CV a KV

 
 
OV KDU-ČSL schválil
 

hospodaření za rok 2011 a navržený rozpočet na rok 2012 

 
 
 
Jaroslav Hrubý
Předseda OV