Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 17. 2. 2011

 
Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL v Třebíči konaného dne 17.2.2011
 1.  
  OV bere na vědomí politickou informaci a informaci o dění ve straně za poslední období podanou předsedou OV
 2.  
  OV vyjadřuje podporu postupu předsednictva strany při prosazování zásad důchodové reformy spočívajících v zachování průběžného systému a podpoře rodinné politiky
 3. OV schvaluje zprávu o hospodaření OO za rok 2010 podanou předsedou OV
 4. OV schvaluje vyrovnaný rozpočet okresní kanceláře na rok 2011 ve výši 106.931Kč
 5. OV apeluje na výbory MO, aby uspořádaly co nejdříve VČS a zorganizovaly výběr členských příspěvků
 6. OV žádá předsedy MO, aby aktivovali svou členskou základnu a podíleli se na organizaci, nebo se sami účastnili připravovaných akcí pro veřejnost, které pomáhají propagovat principy a zájmy KDU-ČSL
 7. OV děkuje MO Moravské Budějovice za uspořádání plesu KDU-ČSL
 
 
Návrhová komise : Br. Preininger, ses. Vorlíčková