Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 13. prosince 2011

Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL Třebíč konaného dne 13.12.2011

 
 
OV KDU-ČSL schvaluje
 
  • přijetí Dodatku č.2 k nájemní smlouvě měnící pouze výši nájemného za prostory okresní kanceláře dle Přílohy č.1
  • kvótu pro výběr členských příspěvků na rok 2012 ve výši 150,- Kč
 
 
OV KDU-ČSL žádá
 
  • členy okresní organizace o poskytnutí dobrovolného příspěvku k řádnému členskému příspěvku (dle možností členů) na pokrytí rostoucího nájemného za okresní kancelář a další provozními náklady související s přípravou voleb do Krajského zastupitelstva a Senátu
 
 
Jaroslav Hrubý
Předseda OV