Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 14. října 2010

 

OV bere na vědomí:

politickou informaci přednesenou Jaroslavem Hrubým.

 

OV ukládá

členům OV a předsedům MO doplnit emailové adresy kandidátů, příznivců a členů KDU-ČSL.

 

OV volí za členy POV:

Širůček Petr, Simandl Josef, Švaříček Jiří, Křeček Stanislav, Pálenský Jiří, Karas Jan.

 

Děkuje Pavlu Nožičkovi za materiální pomoc při organizaci Okresní Konference.

 

Určuje další termín konání OV na 4. 11. 2010.