Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 30. srpna 2010

 1. OV bere na vědomí:
  • Politickou informaci a informaci o jednání PKV a KV přednesenou Jaroslavem Hrubým
  • Seznam obcí, kde KDU-ČSL staví kandidátku do komunálních voleb
 
 1. OV schvaluje:
  • Přijetí nových členů
 
 1. OV navrhuje:
  • Program okresní konference
  • Okresní konferenci jednací a volební řád
  • na funkci předsedy KV  Štěpána Komárka
  • na funkci předsedy OV Jaroslava Hrubého
   
  1. OV požaduje:
   • aby termín volebního sjezdu KDU-ČSL zůstal ve schváleném termínu 28. září 2010
   • po MO KDU-ČSL z okresu Třebíč, aby dodali chybějící usnesení z jejich schůzí.