Okresní konference KDU-ČSL Třebíč

Začátek akce

                            P O Z V Á N K A

na Okresní konferenci KDU-ČSL okresu Třebíč,

která se uskuteční 5. 3. 2022 od 9:00 hodin v Lidovém domě v Jaroměřicích nad Rokytnou,

náměstí Míru 24 (prezence od 8:30 hodin)

 


PROGRAM

1. Zahájení, přivítání hostů, procedurální záležitosti (schválení programu, schválení volebního a jednacího řádu, volba mandátové, volební a návrhové komise, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu)

2. Zpráva předsedkyně Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč Marie Dudíkové

3. Zpráva Okresní revizní komise

4. Vystoupení hostů

5. Volba předsedy, místopředsedů a členů Okresniho výboru KDU-ČSL Třebíč

6. Volba předsedy a členů Okresní revizní komise KDU-ČSL Třebíč

7. Volba delegátů krajské konference (2.4.2022 Měřín) a sjezdu (23.-24.4.2022 Ostrava)

8. Návrhy kandidátů do vyšších stranických funkcí (krajský výbor, krajská revizní komise, celostátní konference, celostátní výbor)

9. Diskuze (bude probíhat také mezi jednotlivými volbami)

10. Usnesení

11. Závěr

Vaši účast potvrďte co nejdříve na tel. 737 781 419 nebo e-mail kdutrebicsko@gmail.cz Prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření během jednání

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem „Zdař Bůh!“

Mgr. Marie Dudíková

předsedkyně OV KDU-ČSL Třebíč