Stanovisko vedení KDU-ČSL k válečné agresi Ruska vůči Ukrajině

Vážené sestry, vážení bratři,

Evropa prožívá nejtěžší chvíle za mnoho posledních desítek let. Rusko vedené Vladimirem
Putinem se definitivně rozhodlo pro válku a spolu s Běloruskem zaútočilo na svobodnou
demokratickou Ukrajinu (mj. porušilo tzv. Budapešťské memorandum z roku 1994, ve kterém
Rusko garantovalo ukrajinské hranice a na oplátku se Ukrajina vzdala jaderných zbraní).
Rusko se svými nohsledy se otevřeně přihlásilo ke snaze navrátit se k velmocenským pozicím
zkrachovalého SSSR, který prohrál studenou válku. Vladimir Putin celému světu oznámil a
následně i podložil činy, že Ukrajinu nepovažuje za svéprávný stát, zcela bezprecedentně
neuznal právo na jeho existenci a samostatnost a vyjádřil jasnou vůli ji kompletně zničit. Svým
novým vojenským dobrodružstvím, které může stát velké množství životů, se evidentně snaží
vojensky obsadit a okupovat minimálně velkou část Ukrajiny.
Již od úterý o situaci permanentně jednají krizové štáby a další orgány Ministerstva
zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Bezpečnostní rada státu a samozřejmě jsou plně
aktivovány i české zpravodajské složky. Intenzivně jedná i vedení KDU-ČSL a celou situaci
konzultuje s předními odborníky na bezpečnost. Se všemi jsme v úzkém kontaktu a v naší
koaliční vládě i v rámci strany koordinujeme další postup. Situaci analyzují také naše odborné
komise a s jejich pomocí KDU-ČSL navrhne další kroky pro naši zemi tak, abychom dále
systematicky snižovali závislost na surovinách z Ruska a omezili maximálně dopad současné
ruské agresivní politiky vůči naší zemi a našim spojencům.
Tento válečný akt Ruska jasně odmítáme. Předsednictvo KDU-ČSL hned v úterý přijalo
usnesení, jež ostře odsoudilo vpád ruských vojsk na svrchované území Ukrajiny, který
je v rozporu s mezinárodním právem. Zároveň jsme vyjádřili plnou podporu a naprostou
solidaritu ukrajinskému národu a představitelům ukrajinské vlády. Plně jsme také
podpořili veškeré kroky Evropské unie a NATO vůči Rusku včetně ekonomických
sankcí. Česká republika musí dále posílit obranyschopnost východního křídla NATO.
Situace na Ukrajině v mnoha směrech silně připomíná situaci v roce 1938, přičemž aby
nedošlo k mýlce, Ukrajina se zabranými oblastmi a pod vojenským útokem je v situaci
demokratického Československa se svými Sudety, jednání a rétorika Vladimíra Putina je
v podstatě totožná s Adolfem Hitlerem a my musíme nyní udělat vše pro to, aby se neobjevil
novodobý Neville Chamberlain a nezopakovala se krátkozraká politika appeasementu.
Nechceme válku, ale nikdo nemůže pochybovat o naší vůli důsledně hájit zájmy naší země a
zájmy našich spojenců.
Děkujeme vám všem za jednoznačná gesta solidarity s ukrajinským národem. Jednoznačně
podporujeme jakoukoliv pomoc této těžce zkoušené zemi a budeme ve spolupráci s našimi
koaličními partnery hledat další cesty pro jejich uskutečnění – finanční (např. sbírka Charity
ČR, 55660022/0800, VS 104), materiální, humanitární, zdravotní i jinou. Sledujte prosím i
aktuální informace na Interním Fóru KDU-ČSL . Možná se naše země a my všichni budeme
muset o něco uskromnit, něco obětovat z našeho pohodlí, ale na oplátku si udržíme svobodu
a demokracii.
Milé sestry a bratři, společně stojíme za Ukrajinou.
S pozdravem

Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
e-mail: jurecka@kdu.cz
telefon: +420 603 755 240
Ústřední kancelář KDU-ČSL | Karlovo nám 5 | 128 00 Praha 2 | tel.: 226

Šárka Jelínková, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
Ondřej Benešík, předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR
Tomáš Zdechovský, místopředseda Kontrolního výboru Evropského parlamentu
Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Jiří Horák, předseda Odborné komise KDU-ČSL pro zahraniční politiku