Požehnané Velikonoce

Milí přátelé,

přeji Vám ve světle radosti,
kterou Velikonoce přinášejí,
pevnou víru, že zlo nezvítězí,
protože o Vítězi je už přece dávno rozhodnuto.

Přejme si neochvějnou naději v dobro,
byť se zdá, že se nevyplácí,
a především pak lásku,
bez které vše ostatní ztrácí smysl.