PODOLSKÉ POSVÍCENÍ V JEMNICI NA TŘEBÍČSKU

.Město Jemnice bylo po staletí rozděleno na dvě části - na Jemnici a Podolí. Podolí bylo odnepaměti samostatné a mělo svého rychtáře, který skládal účty jemnické vrchnosti. Svoji samosprávu a vlastní rozpočet mělo až do roku 1921.

Kostel sv. Jakuba v Podolí byl farním kostelem pro celou Jemnici až do roku 1658, kdy byla fara přenesena do města, a farním kostelem se stal kostel sv. Stanislava. To znamená, že v něm byli křtěni nově narození a uzavírali manželství obyvatelé celé Jemnice a okolí přináležejícího ke zdejší farnosti. Kostel obklopuje hřbitov, který byl a dodnes je společný pro obě části.

Posvícení se slaví se o sv. Bartoloměje, z čehož někteří usuzují, že patronem původního kostela v Podolí, románské rotundy, byl světec tohoto jména. Kostel je pojmenován po svatém Jakubovi, který má svátek 25. července. Protože v této době byly žně v plném proudu a nebyl na slavení čas, mohlo být, z praktických důvodů, posvícení slaveno až v den zasvěcení kostela, tj. na sv. Bartoloměje.

 

 

LETOŠNÍ POSVÍCENÍ BYLO REKORDNÍ

Posvícení se začalo slavit v sobotu 24. srpna 2019, kdy se odpoledne sešly děti a mládež a nazdobily posvícenskou májku, kterou věnuje ze svého lesa Město Jemnice.

V podvečer od 19 hodin se už schází lidé nejen z Podolí a za pomoci jemnických siláků vztyčí na pravý břeh řeky Želetavky barevně opentlenou májku, která je i hlavní cenou v půlnoční tombole. Pár minut před dokončením stavění všechyn pokropil vydatný letní déšť, který však trval jen chvíli a tak se mohlo slavit dál i ve venkovních prostorech.

Večer už v místní restauraci teče nejen pivo proudem a parket je naplněný. K tanci a poslechu hrála místní kapela Kalíšci.

 Neděle patřila už odpočinku a vydatnému obědu. Ještě předtím od 11. hodin se v kostele sv. Jakuba konala Posvícenská mše svatá. Tu letos sloužil  jemnický děkan Josef Brychta.

 

Díky podpoře KDU-ČSL kraje Vysočina byly všechny akce bez vstupného. Letošní návštěvnost byla vcelku rekordní, čemuž pomohlo i krásné letní počasí.

 

¨