Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 28. 5. 2018

1. OV bere na vědomí:
• Zprávu o jednání vyšších stranických orgánů
• Politickou informaci podanou poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským
2. OV souhlasí s přijetím nového člena ing. Jana Vrbky do MO Červená Lhota
3. OV přijal toto usnesení ke spolupráci s ostatními politickými stranami:
KDU-ČSL by se měla více zaměřit na profilaci a prezentaci vlastních témat, má jedinečný program i zaměření vycházející z křesťanských hodnot, které u jiných politických stran v ČR není. Náš program není na jedno volební období, ale na několik generací a našim cílem by mělo být tento program vysvětlit ostatním. Integrace do nějakého bloku toto jedinečné zaměření naší politiky rozmělní a v podstatě potlačí, čímž ztratíme i základní voličský potenciál. Navrhujeme tedy dále postupovat na celostátní úrovni jako svébytná politická strana, čímž nezavrhujeme společná jednání o konkrétních aktuálních tématech s jinými subjekty s cílem společného postupu.
4. OV rozhodl o zrušení MO Chlum, Rouchovany, Myslibořice, Šebkovice a Radošov. Dále navrhuje KV zrušení MO Jinošov. Členové těchto zrušených MO budou převedeni do sousedních MO. O tomto postupu byli všichni členové rušených MO seznámeni a souhlasí, stejně jako předsedové MO, kam budou členové převedeni.
5. OV bere na vědomí informaci o přípravě komunálních a senátních voleb podanou Marií Dudíkovou a Miroslavem Krupicou.

Návrhová komise: br. Pavel Janata, br. Oldřich Šumpela
Zapsal: Miroslav Krupica