Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7.2.2018

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7.2.2018

1. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí politickou informaci z vyšších orgánů a z poslanecké sněmovny podanou poslancem br. Vítem Kaňkovským a informaci o jednání krajského zastupitelstva podanou br. Josefem Herbrychem.
(17-0-0)
2. OV KDU-ČSL Třebíč nesouhlasí se vstupem KDU-ČSL do vlády s hnutím ANO 2011 a to ani v situaci, kdy žádný člen vlády nebude trestně stíhaný.
(17-0-1)
3. OV KDU-ČSL Třebíč schvaluje nominaci ses. Mgr. Marie Dudíkové jako kandidátky do senátních voleb za KDU-ČSL ve volebním okrsku Třebíč.
(15-1-0)
4. OV KDU-ČSL pověřuje předsedu OV, aby zajistil kontaktování členů v místních organizacích Rouchovany, Šebkovice, Lukov, Chlum, Myslibořice, Radošov a projednal s nimi možnost přestoupení do jiných MO.
(16-0-0)
5. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí hospodaření OO v roce 2017 a schvaluje rozpočet OO KDU-ČSL Třebíč na rok 2018.
(16-0-0)

Návrhová komise: br. Pavel Janata, br. Oldřich Šumpela