Ohlédnutí za sjezdem

Pět delegátů z okresu Třebíč se zúčastnilo celostátního sjezdu KDU-ČSL, který se konal v pražském TOP hotelu na Chodově (v sousedství Agrofertu a sídla ANO – sic!).

Přátelská a uvolněná atmosféra provázela program od jeho počátku, skvěle fungoval „Žlutý tým“ i další pořadatelé, hladem a zpočátku ani žízní jsme netrpěli. Program pěkně odsýpal, projevy hostů byly přiměřeně dlouhé a oproti jiným sjezdům velmi působivé a konkrétní. Jednoho hosta si ale přece jen mohl br. předseda odpustit – a to Miroslava Kalouska, předsedu TOP 09.  Kdo čekal něco jiného poté, co jsme se proti němu vymezili v médiích, ten byl zklamán. Otřel si o nás recipročně své špinavé boty, upustil jedovatou slinu a zmizel. Přínos = 0, pokud se to nedalo přijmout jako ztrapňovací vložka. Znění jednotlivých projevů a záznam z celého sjezdu naleznete na celostátním webu KDU-ČSL( http://www.kdu.cz/akce/sjezd-2017/aktuality/on-line-video ) a nebudu ho tady komentovat. Pouze bych rád upozornil na projev Petra Pitharta a předsedy klubu ELS Manfreda Webera, ve kterých zaznělo opravdu mnoho zajímavých myšlenek.

Již před prvním velkém hlasování – potvrzení spolupráce se STAN - bylo zřejmé, že Pavel Bělobrádek jako předseda má svou pozici ve straně poměrně pevnou a nečekalo se, že by měl do další volby protikandidáta. O toto vzrušení se postaral nakonec Jiří Čunek, který se v první části svého projevu dotknul mnoha citlivých míst, a s jeho názory nebylo možno nesouhlasit. Nicméně hlasování probíhalo dle očekávání a Pavel Bělobrádek tak svou pozici uhájil, stejně jako byla výraznou většinou předtím podpořena spolupráce se STAN. I další výsledky voleb byly – co se úspěšnosti volby týká – nad očekávání. Důkazem budiž, že jsme nemuseli žádnou volbu posouvat do druhého kola. Je pravdou, že jsme v sobotu volební maraton končili až po 23 hodině a únavu z čekání na výsledek volby se pokoušel zachránit br. Jan Wolf z pražské organizace – avšak kapacity hotelu neumožňovaly pokrytí požadavku tří stovek přítomných delegátů v tak pozdní hodinu. Přesto k jakémusi pohoštění na závěr dne došlo a je nutno za tuto snahu poděkovat.

Nedělní jednání začalo mší svatou přímo v hotelu. Za zmínku stojí narychlo uspořádaná sbírka, při které se podařilo vybrat přes 22 tisíc korun. Směr určení – do Svatovítské katedrály na varhany! To byl pěkný začátek dne. Rokování dále v sále přineslo mnoho diskusních příspěvků a informací, které tu s větší – tu s menší připraveností směřovaly k návrhové komisi, jenž vedla poslední část sjezdu – usnesení. Těch bylo opravdu tolik, že se v tom ztrácel kdekdo a nutno říci, že spojení volebního a programového sjezdu není úplně to nejlepší řešení. Snad nám Duch Svatý vedl ruce s hlasovacím lístkem dobře a nebudeme jednou některých svých PRO a PROTI  litovat.

Přes to, že se někomu nemusí všechna usnesení sjezdu líbit, je nutno přijmout jako fakt, že všechna rozhodnutí byla přijata v klidné, přátelské a konstruktivní atmosféře důstojně odpovídající nejvyššímu jednání moderní demokratické křesťanské strany. Bylo to pěkné odstartování předvolební kampaně a přejme si, aby i výsledek stál za to.

Pojďme společně do práce !

Zdař Bůh

Jaroslav Hrubý

Hayato Okamura a Daniel Herman Pohled do jednacího sálu 23:00 – čekání na výsledek volby CT 24 Projev Jiřího Čunka Drtinová – Veselovský Pohled do jednacího sálu Projev Pavla Bělobrádka Tisk