MO Náměšť hodnotí první pololetí roku 2017

MO Náměšť má ve svém kalendáři mnoho tradičních akcí, které připravuje ve vlastní režii, nebo na kterých se podílí  ve spolupráci s místní farností, Charitou, městem Náměšť, Městským kulturním střediskem, nebo Domem dětí a mládeže „Radost“. Letos se ještě rozrostla spolupráce o Domov bez zámku, konkrétně s Kavárnou Pohodička.

Prvním počinem, vždy kolem svátku Tří Králů, bývá Tříkrálový průvod, který letos proběhl i přes třeskutý mráz. Návštěvníků i kostýmovaných účastníků průvodu sice o trochu ubylo, avšak radost z narozeného Ježíška byla stejně veliká. Zvlášť když živý betlém byl obohacen skutečným oslíkem, kterého přivezl i s jedním koníkem br. Antonín Kovář ze Slavětic. Počet živých tvorů se však v Betlémě nezměnil. Miminko Ježíšek by teplotu - 19®C těžko snášelo, takže zaskočila panenka v životní velikosti. Přítomní se pak mohli zahřát zpěvem koled, dobrým svařákem, nebo čajem. Výborné palačinky a vynikající kávu připravila kavárna Pohodička. V průvodu šli také tříkráloví koledníci, kteří dostali požehnání pro svou službu od místního faráře P. Tomáše Holého a vydali se hned koledovat. Pěkná akce se podařila, dík patří všem!

"

 

"

"

 

"

V březnu pak místní organizace zorganizovala zájezd „Po stopách našich otců“, při kterých navštívila působiště bývalých duchovních působících v Náměšti. Otec Pavel Bublan působí od roku 2009 jako děkan v Moravském Krumlově a Otec Jan Nekuda byl v roce 2016 převelen na děkanství do Hustopečí. Poděkování za náklonnost obou knězů posíláme ještě jednou dodatečně jménem celé MO Náměšť. Jejich osvícenost při napomáhání pořádání všech akcí, které jsme mohli spoustu let vymýšlet, byla příkladná a je to i jejich zásluha, že se nám tak dobře daří. Zájezd jsme rozšířili o návštěvu kláštera v Rajhradě, což byla třešnička na dortu celého povedeného dne.

"

"

"

"

V úterý 11.4. jsme se vydali do Žďáru nad Sázavou na pašijové hry „Co se stalo s Ježíšem ?“

Hluboký duchovní zážitek si opět nenechal ujít plný autobus poutníků, takže opět vydařená akce. MO se postarala v obou zájezdech kromě organizace samotné také o drobné občerstvení a informační materiály. Pro účastníky také dodatečně nechala vytisknout pamětní list s fotografiemi z návštěvy u našich bývalých duchovních správců.

Na květnou neděli jsme v Náměšťské farnosti i v okolních filiálních kostelích rozdávali přání k Velikonocům. Celkem se rozdalo okolo 300 přáníček, která obdarované evidentně potěšila.

 

14. ročník velikonočního putování „Od křížku – ke křížku“ proběhl mimořádně v neděli 23.4. a byl letos spojen s „Žehnáním sv. Marka“ a ještě svěcením nové mariánské kapličky ve Vícenicích. Slávy tedy bylo dost, avšak účastníků pomálu. S 60 poutníky jsme zaostali za minulými ročníky a bude třeba se vrátit zpět do sobotního termínu, který asi výletníkům vyhovuje víc. Navíc počasí, které ukázalo svůj aprílový charakter naplno (slunce, kroupy, vítr, déšť, sníh, slunce …) možná mnoho lidí odradilo. Zbytečně, nebylo to tak zlé, jak to vypadalo za oknem.  Přesto se akce zúčastněným líbila a lze ji hodnotit jako vydařenou. O akci pěkně referoval i Katolický týdeník ve své regionální příloze.

"

"

"

Letos podruhé se také MO připravila na oslavu Dne matek a pozvala náměšťské maminky, babičky, tetičky a jejich blízké na posezení s hudbou, povzbudivým slovem a dobrým občerstvením. V neděli 14.5. tedy v místní sokolovně stály malé i velké děti se zástěrkami připravené splnit maminkám jejich přání a oplatit jim tak jejich péči a starostlivost. Tatínci běhali s vínkem a kávičkou, děti nosily laskonky, rolády a jiné zákusky ozdobené vlastní fantazií, šlehačkou, ovocem topingy a jiným zdobením, muzika Pr-Da Davida Pražáka hrála pouze na přání a o poučné a humorné chvilky se svými úvahami nad rolí maminek v rodině zamýšlel známý brněnský kadeřník a trvalý jáhen Jan Špilar.  Průběh odpoledne se pokoušela narušit bouřka, která několikrát vypla proud, ale jinak vše proběhlo bez jediného klopýtnutí. Na závěr dostaly maminky domů drobnou pozornost a krásnou žlutou růži z rukou poslance Víta Kaňkovského, což některým maminkám způsobilo lesk v očích a milý úsměv na tváři. A právě pro tuto radost byla celá akce konána. Na doplnění ještě dodejme, že opět byla po mších tradičně předávána všem maminkám přáníčka a čokoládová srdíčka. Nezapomnělo se ani tentokrát na babičky v místním Domově důchodců. Velké poděkování patří také okresní a krajské organizaci KDU-ČSL za finanční výpomoc.

"

"

"

"

14. ročník cykloturistického dne „Na-Bu-Ko“ se uskutečnil v sobotu 20.5. opět za spolupráce s MO Budišov a obcí Koněšín. V Náměšti byl ještě rozšířen o sběr kol v rámci celostátního charitativního projektu „Kola pro Afriku“. Podařilo se vybrat 140 kol, ke kterým ještě přibylo dalších 40 kol z Jihlavy a tak v pondělí 29.5. odjelo 180 kol a spousta náhradních dílů do Ostravy-Koblova, kde budou opravena, seřízena a připravena na cestu do Gambie. Pěkný den obohatila skupinka nadšených cyklistů, kteří se pro Na-Bu-Ko nadchli tak, že si nechali vyrobit i stylová trička.

"

"

"

"

Toto stručné ohlédnutí za bohatým půlrokem budiž poděkováním všem, kteří se na přípravě akcí přímo podíleli nebo pomohli nějakým příspěvkem, buchtou, vínem nebo svou účastí, která dává naší činnosti smysl. Zároveň také ať slouží jako povzbuzení a inspirace tam, kde členové přemýšlejí, co dobrého by pro své okolí udělali a třeba neví, kde začít.