"Kotel" ve Studenci

Starosta Studence Josef Zahradníček (KSČM) svolal na středu 16.9. tradiční souboj kandidátů pro volby do poslanecké sněmovny. Tentokrát jsme měli silné zastoupení. Okres Třebíč reprezentoval Tomáš Preininger a později dorazil i Jan Kasal. Tentokrát to opravdu vřelo. Vždyť bylo den po neblaze proslulém veletoči Jiřího Paroubka.....  

ČSSD zastupoval na besedě František Bublan spolu se starostou Emilem Dračkou a radním kraje Josefem Matějekem. KSČM vyslala Pavla Kováčika z Hrotovic a TOPka starostu Moravských Budějovic Vlastimila Bařinku.

Otevřela se mnohá ožehavá témata. Předně onen obrat předsedy ČSSD, který František Bublan hájil jako státotvorný čin. Také položení vlády v době předsednictví a Paroubkovy další "majstrštyky" jsou snad výrazem zodpovědnosti vůči lidem a reakcí na špatnou činnost bývalého Topolánkova kabinetu. Odmítavá stanoviska všech ostatních však ponechaly pana poslance s tímto názorem poněkud osamoceného.

Na přetřes přišly také zdravotnické poplatky, k jejichž protiprávnímu proplácení dochází už i v kraji Vysočina a jež vehementně hájil radní Matějek. Zde nastala chvíle pro Tomáše Preiningera, který jako lékař velice dobře ví, kolik peněz by toto opatření do zdravotnictví přineslo a naopak, kolik odčerpává z krajské kasy.  Ano, jistě by se našlo lepší využití 40 miliónů korun. K tomu je dobré ještě připomenout, že krajská vláda ČSSD podporovaná KSČM uštědřila krajskému rozpočtu další políček ve formě mimořádných odměn pro pracovníky SÚS v celkové částce několika milionů korun. O nákupu vozů zimní údržby raději ani nemluvě.

Bylo znát, že parlamentní kolegové dokážou vést velmi ostré diskuze a lze konstatovat, že náš poslanec Jan Kasal měl v těchto půtkách vždy navrch. Byl dobře připraven i s grafy a tabulkami, takže mohl čile kontrovat na nepravdivá tvrzení oponentů a dokladovat, že ho jen tak něco nezaskočí. Chvílemi jako by na něm bylo znát, že je konečně ve svém živlu. Jestli tomu tak bylo, nechme na něm. Důležité však je, že se neztratil ani Tomáš Preininger, který jen tak mezi řečí stačil přesvědčovat všechny přítomné, jak je skvělé býti křesťanským demokratem. A s takovým pocitem odcházeli všichni přítomní po dvou hodinách domů. Ve Studenci jsme prostě při besedě kladně zabodovali. Doufejme, že tomu tak bude i ve volbách....