Výroční členské schůze na okresu Třebíč

VČS Studenec se koná 5.3.2010 od 18:00 hodin na obecním úřadě. Hostem bude Ing.Jaroslav Hrubý z Náměště.

VČS Opatov se uskuteční 18.3.2010 od 18:00 hodin na obecním úřadě. Hostem bude Ing.Jan Karas z Třebíče.

VČS Třebíč se koná  23.3.2010 od 16:30 hodin v zasedací místnosti okresní kanceláře KDU-ČSL v Třebíči.
Jako host se schůze zúčastní předseda OO Ing.Jaroslav Hrubý.
V úterý 23.3.  se od 16:00 hodin sejde v okr.kanceláři KDU-ČSL také městský výbor KDU-ČSL Třebíč.