Usnesení OV ze dne 29. 3. 2010

1. OV bere na vědomí

politickou informaci podanou předsedou OV Jaroslavem Hrubým
zprávu předsedy OV z CK, KV a KVŠ
rezignaci br.Bohumila Krátkého z Jaroměřic na funkci člena OV
žádost br. Stanislava Hadraby o výměnu z funkce člena na náhradníka

 
2. OV schvaluje:

změnu složení OV takto: – za rezignujícího Bohumila Krátkého se stává členem OV 1. náhradník   Jiří Švaříček a výměnou za Stanislava Hadraby se stává členem 2. náhradník Jan Musil. Stanislav Hadraba zůstává 2. náhradníkem.

3. OV apeluje:

na všechny MO kde dosud neproběhly VČS, aby tato jednání neprodleně svolaly
na všechny MO kde dosud nebyly odevzdány členské příspěvky, aby takto učinily co nejdříve

4. OV děkuje všem předsedům MO, kde byly uspořádány VČS a vybrány příspěvky v požadovaném termínu, za dobrou práci.