Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 9. 6. 2015

1. OV zvolil zbývající 3 členy předsednictva:

  • MUDr. Tomáš Preininger
  • Josef Herbrych
  • Bc. Miroslav Krupica, MSc

2.       OV bere na vědomí:

  • politickou informaci přednesenou okresním předsedou Ing. Jaroslavem Hrubým
  • informaci z krajské konference podanou delegáty této konference
  • informaci ze sjezdu podanou delegáty sjezdu

3.       OV souhlasí s přijetím třech nových členů:

  • MO Opatov - František Spurný nar. 1950
  • MO Moravské Budějovice - Mgr. Anna Prokopová 1989 a Renáta Kračmarová 1987 

 

Návrhová komise: Mgr. Marie Dudíková, Stanislav Hadraba 

Volební komise: Miroslav Prokeš, Josef Simandl, ing. Marie Vorlíčková