Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 25. října 2011

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 25. října 2011

 
 
 1. OV bere na vědomí:
  • Politickou informaci a přednesenou Štěpánem Komárkem a Jaroslavem Hrubým
 
 1. OV volí:
  • volební komisi ve složení Pavel Holík, František Dvořáček a Jan Musil
 
 1. OV navrhuje:
  • kandidáty do primárních voleb zastupitelstva kraje Vysočina v pořadí:
    1. Bc. Štěpán Komárek
    2. Mgr. Vít Feldbabel
    3. Mgr. Marie Dudíková
    4. Ing. Jan Karas
    5. Ing. Jaroslav Hrubý
    6. MUDr. Tomáš Preininger
    7. Miroslav Vrbka
    8. Ing. Petr Žák
    9. Lenka Koláčná
    10. Bc. Miroslav Krupica
    11. Jaroslav Zadražil
    12. Ing. Stanislav Křeček
    13. Ing. Jiří Pálenský
    
   1. OV stanovuje:
    • volební štáb ve složení Jaroslav Hrubý, Josef Herbrych a Štěpán Komárek
    • termín adventního setkání na 13. prosince